Copyright / Disclaimer


Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de op deze website gepresenteerde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verouderd is. De informatie (inclusief alle afbeeldingen) en/of programmatuur op deze website is aan verandering onderhevig. De informatie en/of programmatuur kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd en/of verwijderd. Uitdrukkelijk wordt het recht voorbehouden diensten, inhoud van diensten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling en/of enige kennisgeving.

Quipment en/of bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de site en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de informatie te kunnen raadplegen. Verwijzingen of verbindingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die niet eigendom zijn van Quipment zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Quipment is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Quipment aanvaart geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen.

Niets van deze site mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Quipment, worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier.

Alle informatie op deze website is beschermd door de volgende Nederlandse wetten :
1. Auteurswet (1912)
2. Wet op de Naburige Rechten
3. Wet rechtsbescherming Databanken (1999)

Indien u op uw site een hyperlink wenst op te nemen naar onze site of u bepaalde informatie op onze site wenst over te nemen voor commercieel of voor eigen gebruik, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via mail@quipment.nl

De op deze website vermelde product- merknamen zijn en blijven van de geregistreerde eigenaren.