Regelgeving boordcomputer taxi op 1 oktober van kracht


De regelgeving voor de boordcomputer treedt op 1 oktober 2011 in werking. Vanaf dat moment zijn de boordcomputerkaarten beschikbaar en start de omwisseling van de chauffeurspassen. De levering van boordcomputers zelf wordt later dit jaar verwacht. Vanaf 1 oktober geldt een overgangsperiode van twee jaar. Vanaf 1 oktober 2013 is de boordcomputer in alle straattaxi’s verplicht en daarmee behoort de rittenstaat en de werkmap tot het verleden. Voor ondernemingen die taxi’s uitsluitend inzetten voor contractvervoer geldt een overgangstermijn tot 31 januari 2015.

Omdat alle partijen moeten wennen aan het gebruik van de nieuwe boordcomputer voert de inspectie in de overgangsperiode een coulance beleid als het gaat om lichtere overtredingen. Lichtere overtredingen door het gebruik van de boordcomputer zullen worden afgedaan met een waarschuwing. Zware overtredingen zoals fraude met de boordcomputer worden wel beboet.

Taxiondernemers zijn door de inspectie met een brief op de hoogte gesteld van de inwerkingtreding van de regelgeving. In de brief staat onder meer informatie over de overgangsperiode, de omwisseling van de chauffeurspassen en de subsidie die aangevraagd kan worden.

Bron : www.ivw.nl