Waarom Q-Planning?

Efficientere Ritten genereren
Makkelijk Combineren van Ritten
Kostenbesparend


Direct contact?

Bel 024-372 47 00

Q-Planning: planning, aansturing en bewaking van groepsvervoer


Het softwarepakket Q-Planning van Quipment is speciaal ontworpen en gebouwd voor de planning, aansturing en bewaking van groepsvervoer processen en daarmee uniek in haar soort.

Q-Planning is uitgerust met de gereedschappen die nodig zijn om te komen tot een optimale inrichting van alle groepsvervoerroutes, inclusief de inzet van personeel en materieel. De kracht van het systeem zit in het feit dat grote hoeveelheden informatie snel inzichtelijk gemaakt kunnen worden en de gevolgen van mutaties onmiddellijk doorgerekend worden. Een planner kan nu dus beslissen op basis van de meest uitgebreide én actuele informatie.

Altijd optimale routes
Het maken van een efficiënte, soepel verlopende planning was altijd een zeer complexe en arbeidsintensieve aangelegenheid. Q-Planning zal voortaan automatisch een advies geven over de meest efficiënte routevolgorde en zal na acceptatie de tabel met ophaaltijdstippen voor u bepalen. Om routes te maken van een hoge kwaliteit zijn moderne technieken geïmplementeerd die werken op basis van het meest recente kaartmateriaal. Het bereiken van een optimum in het streven naar punctualiteit en klanttevredenheid kan alleen op basis van krachtige software, die in staat is om veel varianten in een korte tijd door te rekenen. Dit is dan ook één van de basiselementen in Q-Planning.

Dynamische dagplanning
Q-Planning zal een dagplanning genereren zodat de werkelijk gereden routes kunnen worden geregistreerd. Als de routes eenmaal zijn vastgelegd, een complex proces waarbij wordt uitgegaan van geografische parameters, individuele wensen en beperkingen, roostertijden, etc, kan uw interne organisatie wat betreft voertuigen en personeel hierop worden afgestemd. De dagelijkse praktijk is echter zelden zoals vooraf gepland, maar zeer dynamisch! Q-Planning voorziet in het flexibel omgaan met mutaties en incidenten, op basis van het algehele overzicht over het geplande en in uitvoering zijnde groepsvervoer. Daarnaast zorgt Q-Planning voor een adequate vastlegging van de dagelijkse praktijk en de impact van genomen beslissingen, wat resulteert in transparantie naar de opdrachtgevers en verdere verbetering van het groepsvervoer proces op basis van de dagelijkse praktijk.

Foutloos door Actiepunten
De actielijst in Q-Planning bevat alle werkzaamheden die door de planner van het groepsvervoer uitgevoerd moeten worden. Q-Planning maakt op een intelligente en efficiënte manier operationele planningen die gebaseerd zijn op structurele routes en alle hierop van toepassing zijnde dagelijkse mutaties. Bij elke mutatie in de dagplanningen, of het nu gaat om deelnemers, personeel of voertuigen, scant het systeem automatisch op mogelijke conflicten elders in de planning en genereert automatisch de hieruit voortvloeiende actiepunten. Zo’n actiepunt kan inhouden dat elders een dagplanning moet worden aangepast, of heel eenvoudig het informeren van een chauffeur inzake een ziekmelding. Binnen een route dienen alle actiepunten afgehandeld te zijn voordat deze route operationeel gemaakt kan worden. Dit houdt in dat wijzigingen pas doorgevoerd zijn als aan alle voorwaarden is voldaan. Door de inzet van Q-Planning wordt de kans op fouten door de planning en de centrale dus minimaal!

Q-Planning Online
De online versie van Q-Planning biedt de optie om het vervoersproces inzichtelijk te maken aan opdrachtgevers. Door uw klant(en) toegang te verlenen tot Q-Planning Online geeft u ze de mogelijkheid om NAW-gegevens en ritinformatie (zoals tijden en locaties) te raadplegen. Daarnaast kan men rechtstreeks mutaties doorgeven zoals bijvoorbeeld ziek- en betermeldingen, afwezigheid en wijzigingen van ophaaladressen. Eventuele wijzigingen zullen pas worden doorgevoerd na goedkeuring door de planner.TERUG NAAR HET PRODUCTOVERZICHT

Tags:
Q-planning, groepsvervoer planning, efficiënt routes plannen