De boordcomputer taxi

Het invullen van de rittenstaat en de werkmap gebeurt voortaan automatisch
In overleg met de taxibranche en consumentenorganisaties werkt de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan de ontwikkeling van de boordcomputer taxi. Dit is een computergestuurd apparaat in de taxi dat ritgegevens en arbeidstijden digitaal registreert. Dit systeem opereert naast de taxameter, maar mag hieraan worden gekoppeld. De introductie van de boordcomputer taxi levert u een aantal belangrijke voordelen op, die uw bedrijfsvoering kan verbeteren. 

de boordcomputer taxi is nog volop in ontwikkeling. Naar verwachting treedt in 2010 de nieuwe regelgeving in werking. Gedurende de overgangsperiode worden taxiondernemers in de gelegenheid gesteld een boordcomputer taxi in te laten bouwen. De overgangsperiode duurt twee jaar. Daarna is de boordcomputer verplicht. Het invoeren van de boordcomputer taxi wordt voorbereid door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, in overleg met Koninklijk Nederlands Vervoer, Connexxion, DVG, FNV, CNV, Sociaal Fonds Taxi, Rover, Viziris en de Consumentenbond. De overheid stelt de basiseisen vast, waaraan de boordcomputer taxi moet gaan voldoen.

Het voordeel van de boordcomputer taxi voor u als ondernemer: makkelijker én minder oneerlijke concurrentie
Een goede registratie van de ritgegevens en de arbeids- en rusttijden is wettelijk verplicht. Veel taxibedrijven werken nu met een handmatige registratie van de ritgegevens en de arbeids- en rusttijden. Het invullen van de rittenstaat en het bijhouden van de werkmap kost u niet alleen veel tijd, maar is daarnaast ook fraudegevoelig. De taxibranche heeft hierdoor onder andere te maken met oneerlijke concurrentie. de boordcomputer taxi maakt betere controle mogelijk. Oneerlijke concurrentie krijgt zo minder kans. 

Voordelen
Onderstaand vindt u alle voordelen van de boordcomputer taxi op een rij:

  • Eerlijke concurrentie;
  • Minder papierwerk;
  • Minder toezichtlast;
  • Vergroot inzicht in veiligheid;
  • Meer duidelijkheid voor uw klant. 

Eerlijke concurrentie
Een aantal ondernemers maakt het nu voor de rest van de markt bijzonder lastig. Deze ondernemers frauderen namelijk met de gegevens van de ritten en de arbeids- en rusttijden. Het gevolg is dat ondernemers die dit niet doen, worden benadeeld in hun bedrijfsvoering. Door een betere en meer volledige controle dankzij de digitale registratie van de boordcomputer taxi krijgt oneerlijke concurrentie minder kans. 

Minder papierwerk
U kunt als taxiondernemer betrouwbare informatie uit de boordcomputer taxi halen voor uw bedrijfsadministratie. Het is dan niet meer nodig een uitgebreide papierwinkel bij te houden. U hoeft niet langer papieren werkmappen en rittenstaten te bewaren, maar slaat de digitale informatie uit de boordcomputer op in het bedrijf. 

Minder toezichtlast
Door de invoering van de boordcomputer taxi kunnen de handhavende instanties beter nagaan of iedereen zich aan de regels houdt. Bovendien kunnen de verschillende overheidsinstanties gegevens uitwisselen, waardoor de controle efficiënter wordt. Door gerichte inspectie zullen ondernemers die hebben aangetoond de administratie goed op orde te hebben minder met controles te maken krijgen.

Vergroot inzicht in veiligheid
de boordcomputer taxi registreert arbeids- en rusttijden betrouwbaarder. Op deze manier wordt duidelijk hoe lang er onafgebroken is gereden. Op deze manier kan eerder en beter worden gezien of én wanneer chauffeurs te lang achter het stuur zitten. Dit leidt tot meer inzicht in de veiligheid van het taxivervoer.

Meer duidelijkheid voor uw klant
Uw klanten krijgen voortaan een bon met daarop uitgebreide informatie over prijs en afstand. De opbouw van het bedrag wordt op deze manier direct zichtbaar. Op de bon staat ook informatie over het taxibedrijf en het klachtennummer. Ook als er niet hoeft te worden afgerekend, krijgt uw klant een bon.

(bron: www.boordcomputertaxi.nl)