De werking

Wat is de boordcomputer taxi?
de boordcomputer taxi is een digitaal systeem dat in alle taxi’s in Nederland wordt geïnstalleerd. Het registreert automatisch de ritgegevens en de arbeids-, rij- en rusttijden en vervangt daarmee de papieren rittenstaat en werkmap. de boordcomputer taxi vervangt niet de taxameter, die blijft u gewoon gebruiken. De taxameter mag wel aan de boordcomputer taxi worden gekoppeld. 

Functies
de boordcomputer taxi registreert digitaal de ritgegevens en arbeids-, rij- en rusttijden. Voor het automatisch vastleggen van de ritgegevens wordt onder andere gebruik gemaakt van automatische positie bepaling (zoals bijvoorbeeld GPS) voor het automatisch vaststellen van de locatie van vertrek en aankomst. De betrouwbaar-heid van de gegevens wordt gewaarborgd door een digitale handtekening. de boordcomputer taxi levert ook  gegevens voor de verplichte bon aan de klant.

boordcomputer taxi-kaarten
Bij de invoering van de boordcomputer taxi gaat het eigenlijk om twee producten: de boordcomputer taxi en de vier bijbehorende boordcomputerkaarten. De chauffeurskaart van de boordcomputer taxi gaat de huidige chauffeurspas vervangen. Ondernemers moeten een ondernemerskaart gebruiken en de inspecteurs van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de politie een inspectiekaart. De erkende werkplaatsen voor de boordcomputer taxi gebruiken een keuringskaart. De verschillende kaarten zorgen ervoor dat de verschillende gebruikersgroepen alleen toegang hebben tot gegevens die voor hen van belang zijn. 

Werking systeem
Om het systeem in werking te stellen ontvangt u als taxibestuurder een boordcomputerkaart. Deze chauffeurskaart ziet eruit als uw chauffeurspas met chip. De boordcomputerkaart steekt u gedurende de werktijd in de boordcomputer taxi. Hierop worden de arbeids-, rij- en rusttijden opgeslagen. Het systeem is gekoppeld aan een printer en eventueel aan overige apparatuur, zoals de taxameter. Periodiek slaat u als ondernemer de gegevens van uw gehele bedrijf op. Ondernemers, controleurs en werkplaatsen hebben toegang tot het systeem met aparte boordcomputerkaarten. Bij toekomstige controles langs de weg wordt u gevraagd de chauffeurskaart van de boordcomputer taxi te laten zien en toegang tot de boordcomputer te verschaffen.

Praktisch gebruik
De gegevens op de boordcomputer taxi en de chauffeurskaart vervangen de huidige rittenstaat en werkmap. Door de gegevens uit de boordcomputer taxi in uw bedrijfsvoering te gebruiken, voorkomt u dat u uw administratie tweemaal moet doen. U bespaart daarmee veel tijd: u kunt de gegevens namelijk gebruiken voor uw eigen bedrijfsvoering en voor opgave aan de belastingdienst.  Controlerende instanties, zoals de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de politie, gebruiken de informatie voor toezicht op de geldende wet- en regelgeving. Voor het gebruik van de gegevens moet wel speciale software worden gebruikt.

(bron: www.boordcomputertaxi.nl)